EVROPSKI KMETIJSKI SKLAD ZA RAZVOJ PODEŽELJA: EVROPA INVESTIRA V PODEŽELJE

Naziv ukrepa: Razvoj kmetij in podjetij

Podukrep M6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

Namen podpore: podpora naložbam v ustanovitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti na podeželju

Operacija: Nakup opreme strojev in naprav

 

1.Projekt: Nakup in montaža mobilne betonarne

Cilji podukrepa:

 • vzpostavitev in razvoj novih oziroma že obstoječih nekmetijskih dejavnosti na podeželju;
 • izboljšanje dohodkovnega položaja in zaposlitvenih možnosti na podeželju;
 • krepitev podjetništva na podeželju.

Cilji projekta:

 • Razvoj dejavnosti podjetja na podeželju;
 • Povečanje števila zaposlenih;
 • Varovanje okolja;
 • Podnebne spremembe in prilagoditev nanje.

Rezultati projekta:

 • Nova tehnološka oprema, ki zagotavlja večje zmogljivosti proizvodnje
 • 1 nova zaposlitev
 • Zmanjšanje vplivov na okolje
 • Energetska učinkovitost tehnološke opreme

 

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP je tukaj (aktivna povezava na https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/rural-development_en)

Povezava na spletno stran Programa razvoja podeželja je tukaj. (aktivna povezava na https://skp.si/).