NAČIN VGRADNJE IN PREDNOSTI ASFALTA

Za kvalitetno vgrajen  asfalt  velja da mora biti vgrajen čim hitreje, da  temperatura asfaltne zmesi ne pade pod 140 stopinj. Seveda tudi nadaljnja dela so pomembna; kot je valjanje asfaltne plasti, kar  je odvisno od same temperature ozračja. Sama vgradnja je tudi odvisna od sestoja asfaltne zmesi in debeline plasti.

Prednost asfaltnih površin je v hitri izvedbi, saj je možna celo v enem dnevu. Ima skoraj neomejeno življenjsko dobo. Preprosta je za vzdrževanje, odporna na zimske razmere in dobro prenaša soljenje. V primerjavi s tlakovanjem je cena ugodnejša. Cena varira glede na velikost površine; večja kot je, nižja je cena. Storitve asfaltiranja opravljamo na področju severne primorske (Kobarid, Tolmin, Bovec, Idrija, Nova Gorica,...)

PRIPRAVA PODLAGE

Da bo asfaltna površina čim več časa uspešno  prenašala obremenitve transportnih sredstev je potrebno ustrezno pripraviti podlago, (ustrezna debelina nasutja, ustrezen material za nasipanje in zadostno utrjena podlaga ter ustrezno urejeno odvodnjavanje.

PRIMERNA PODLAGA IN VPLIVI OKOLJA

Pred vgrajevanjem je potrebno izvesti meritve nasipa (z dinamično ploščo ) da lahko brezskrbno in kakovostno izvajamo asfaltacijo.

Temperature za vgrajevanje asfaltne zmesi so najbolj primerne okoli 20 stopinj celzija. Podlaga za vgrajevanje mora biti čim bolj ravna in suha ter  nasipni materiala zadosti kompakten da jo delavni stroj ali tovorno vozilo ne poškoduje. Največja možnost do poškodb pride v krivinah ali pa na zelo strmih klancih. Ključno je tudi, da asfalt položimo v čim krajšem času po končanih gradbenih delih.

SESTOJ PLASTI IN DEBELINA

Za dvorišča je najbolj primerna asfaltna plast debeline 6 cm. Možnost nanosa asfalta je v eni oziroma dveh plasteh:

•  v primeru nanosa  le enega sloja je primerna debelina 6-7 cm oz. 5-6 cm.

•  v primeru nanosa dveh plasti pa velja, da je prva plast 5 cm debeline, druga pa 3 cm.

Če želimo doseči boljši vizualni učinek videza, se priporoča nanos asfalta v dveh plasteh. S tem je tudi trdnost boljša. Spodnja plast sestoji iz večjih frakcij materiala (grobejših), zgornja plast sestoji iz finejših in bolj trdnejšega materiala ki je odporen na obrabo.